غبرګولی 16, 1396

صحنه امتحان بیست فیصد محصلین پوهنتون ولایت جوزجان. تصویر یکی از صحنه های امتحان

غویی 27, 1396

بر اساس تعدیل برخی از مواد قانون  تحصیلات عالی توسط فرمان تقنینی شماره 252 مورخ 1395/12/14 که رسمآ از طرف ریاست انسجام امور اکادمیک به این نهاد تحصیلی مواصلت ورزیده ، پروسه برگزاری انتخابات جهت گزی

غویی 27, 1396

مرکز کاریابی USWDP در ولایت جوزجان افتتاح شد. این مرکز قرار است برنامه های کاریابی را در این ولایت برای محصلین دایر کند. 

 

ویډیو

فلم مستند هشتاد سالگی پوهنتون کابل با زیر نویس انگلیسی 19 ثور 1392
مشکلات محصلین در لیلیه های پوهنتون کابل
جشنواره محصل برتر در پوهنتون کابل برگزار شد